8 SINIF UPSWING ENGLISH 2. ÜNİTE TEEN LIFE KELİMELERİ TUTKU YAYINCILIK 2019-2020

2019-2020 eğitim öğretim yılında 8. sınıf İngilizce dersinde okutulan Tutku Yayıncılık İngilizce Upswing English Student’s Book Ders Kitabının 2. Ünitesi olan Teen Life (Genç Yaşamı) Ünitesi kelime listesi ve Türkçe karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Kelime türleri açıklaması

Kelimelerin yanında parantez için verilen kısaltmalar;
(n) : kelimenin bir “noun” (isim) olduğunu ifade etmektedir.
(v) : kelimenin bir “verb” (fiil) olduğunu ifade etmektedir.
(adv) : kelimenin bir “adverb” (zarf) olduğunu ifade etmektedir.
(adj) : kelimenin bir “adjective” (sıfat) olduğunu ifade etmektedir.
(pron) : kelimenin bir “pronoun” (zamir) olduğunu ifade etmektedir.

2. ünite kelime listesi ve Türkçe karşılıkları

after-school activities (n) : Okul sonrası aktiviteleri
always (adv) : Her zaman, daima
application (n) : 1) müracaat, başvuru 2) Uygulama
beatbox (n) : ağızla çeşitli enstrüman sesleri çıkarmak
behave (v) : davranmak, hareket etmek
classical (adj) : klasik
contact (v) : irtibat kurmak, temas etmek
everybody (pron) : Herkes
exciting (v) : heyecanlı, heyecan verici
fairly (adv) : adil bir şekilde
get dressed (v) : giyinmek, üstünü giymek
go bowling (v) : bowlinge gitmek
greet (v) : Selamlamak, selam vermek, karşılamak
heavy metal (n) : ağır metal (bir müzik türü)
heritage (n) : miras,
huge (adj) : iri, kocaman, devasa
interested in (adj) : … ile ilgili, meraklı
jazz (n) : caz (bir müzik türü)
movie theater (n) : sinema salonu
never (adv) : asla, katiyen
often (adv) : sık sık, çoğu kez, sıklıkla
once (adv) : bir kez, bir defa
opera (n) : opera (bir müzik türü)
pool (n) : havuz
pop music (n) : pop müzik ( bir müzik türü)
prefer (v) : tercih etmek
rap music (n) : rap müzik (bir müzik türü)
rarely (adv) : nadiren
realistic (adj) : gerçekçi, realist
relative (n) : akraba, hısım
respectful (adj) : saygılı, hürmetkar
rhythm (n) : ritim, ahenk
ridiculous (adj) : gülünç, saçma, komik
sometimes (n) : bazen, ara sıra, ara ara
surf the Internet (v) : internette takılmak, internette gezinmek
take a bath (v) : banyo yapmak, yıkanmak
techno music (n) : tekno müzik (bir müzik türü)
teen life (n) : genç yaşamı
teenager (n) : genç
tradition (n) : gelenek, adet
train (v) : eğitim vermek, antrenman yapmak
trendy (adj) : son moda, modaya uygun
twice (adv) : iki kez, iki defa
types of music (n) : müzik türleri
typical (adj) : tipik, özgün
unbearable (adj) : katlanılmaz, çekilmez, dayanılmaz
usually (adv) : genellikle, çoğunlukla, çoğu zaman
wonderful (adj) : müthiş, harikulade, harika