7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Cevapları Birinci Dönem Birinci Yazılı

2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemini yarıladık. Artık bu zamana kadar öğrendiklerimizi test etme zamanı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa uygulamaya konulan dönem ortası ara tatiller ilk dönem için 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanmaya başlayacak. Bu sebeple de tüm Türkiye’de birçok okul birinci dönem birinci yazılıları ara tatil öncesindeki hafta uygulamaktadır. 7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları birinci dönem birinci yazılısı için öğrendiklerini test etmek isteyen öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz yazılı örneğimiz ile öğrencilerimiz 7. sınıf İngilizce yazılı soruları birinci dönem birinci yazılı yazımızdaki soruları çözerek okulda girecekleri sınavın provasını yapacaklar ve öğrendiklerini pekiştirerek okuldaki yazılı sınavına hazır hale geleceklerdir. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz.

7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları birinci dönem birinci yazılı sorularını aşağıdan çözmeye başlayabilirsiniz. 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularının hemen altında cevaplar da verilmiştir. Öğrenciler vermiş oldukları cevapları buradan kontrol edebilirler.

2019-2020 ACADEMIC YEAR …………………………………………………………. SECONDARY SCHOOL 1ST TERM 1ST WRITTEN ENGLISH EXAM FOR GRADE 7

A) Classify the given words in the box.  (20×1=20 pts.)

ANSWERS :

Appearence Personality Sport Equipment
Plump
Slim
Middle aged
Brown eyes
Tall
Generous
Thoughtful
Punctual
Selfish
Stubborn
Wrestling
Roller-skating
Archery
Boxing
Climbing  
Arrow
Trainers
Knee pads
Helmet
Bow

B) Read the texts and circle the correct options.   (5×3=15 pts.)

7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları

* Hello, my name’s Carl and I’m a police officer, so, I must always keep fit. I always get up early and go swimming every morning. In the afternoon, I go running and do fitness in the gym. I play rugby with my friends on Saturday afternoons.
* Hi, I’m Elise and I’m a university student. Doing sports is my lifestyle. I’m good at board sports, such as snowboarding and skateboarding. I live near a mountain, so in the winter I go snowboarding three times a week. In summer, I often go skateboarding along the river with my friends.
* Hello, my name’s Laura. I’m a manager, so I have a very stressful life. I do yoga on Monday, Wednesday, and Friday evenings, and it really helps me relax. Watching the sea in the evening is also relaxing, but I don’t like swimming. I’m afraid of the sea.

1. Elise goes snowboarding once/ three times a week.
2. Carl plays rugby twice/once a week.
3. Laura often/never swims in the sea.
4. Carl goes swimming every morning/ on the weekend.
5. Elise never/often goes skateboarding along the river in summer.

ANSWERS: 1-three times a week 2- once a week 3- never 4- every morning 5- often

C) Match the questions with their answers.   (5×2=10 pts.)

_____ 1- How often do you go cycling?                          a) He is generous and polite.
_____ 2- What is your brother like?                                 b) He is tall and slim with glasses.
_____ 3- Is skating an outdoor sport?                              c) No, I always eat vegetables.
_____ 4- Do you often eat junk food?                              d) Three times a week.
_____ 5- What does your dad look like?                         e) No, it is an outdoor sport.

ANSWERS : 1-D 2-A 3-E 4-C 5-B

D) Write the scores under the pictures.   (4×1=4 pts.)

7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları

ANSWERS : 1. Japan 1 – 1 Colombia 2. New Zealand 3 – 1 India

E) Write the correct words under the pictures.  (9×4=36 pts.)

Medal    –        Roller skating      –       Climbing      –       Table tennis     –        Skateboarding Karate          –          Spectators           –          Handball         –        Skiing  
7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları

ANSWERS : (resimler soldan sağa sırayla) Skateboarding – Skiing – Medal – Table tennis – Roller skating – Spectators – Climbing – Handball – Karate

F) Choose the correct option.   (5×3=15 pts.)         

7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları

ANSWERS : 1-D 2-B 3-A 4-C 5-A

7. SINIF TÜM ÜNİTELER DERS KİTABI VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN