7 Sınıf İngilizce 9 Ünite Kelimeleri (Environment) ve Türkçesi

2019 2020 7. Sınıf İngilizce Dersinde Okutulan Kök-e Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 9. Ünitesi olan Environment Ünitesi kelime listesi ve bu kelimelerin Türkçe karşılıkları aşağıda liste olarak verilmiştir. 7 Sınıf İngilizce 9 Ünite Kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını çalıştıktan sonra yazını altında yer alan bağlantılara tıklayarak 7. Sınıf İngilizce Dersi ders kitabı cevapları 9. Ünite cevaplarına ulaşabilirsiniz.

7 Sınıf İngilizce 9 Ünite Kelimeleri

Aerosol : sprey
Affect : etkilemek
Air conditioner : klima
Air : hava
Average : ortalama
Ban : yasaklamak
Burn : yakmak
Cause : neden olmak, yol açmak
Chemical : kimyasal madde
Choke : boşmak
Climate : iklim
Coal : kömür
Cool : soğumak, serin
Coral : mercan
Cut down : kesmek
Damage : zarar
Destroy : yıkmak, yok etmek
Detergent : deterjan
Eco-friendly : çevre dostu
Electrical : elektrikli
Endanger : tehlikeye atmak
Energy efficiency : enerji verimliliği
Energy source : enerji kaynağı
Environmental : çevresel, çevreye ait
Environment : çevre
Escape : kaçmak, sızmak
Experiment : deney
Fosil fuel : fosil yakıt
Garbage : çöp, atık
Give off : dışarı vermek, dışarı çıkarmak
Give out : yaymak
Global warming : küresel ısınma
Globe : yerküre, dünya
Greenhouse effect : sera etkisi
Greenhouse : sera
Harmful : zararlı
Heat : sıcaklık, ısı / ısıtmak
Hole : delik
in danger : tehlikede, risk altında
increase : artmak, çoğalmak / artış
infectious : bulaşıcı
insecticide : sinek-böcek ilacı
Junk food : abur cubur
Land : toprak, arazi
Led : küçük ampul, led ampul
Lower : düşürmek, azaltmak
Marine life : deniz yaşamı
Mosquitoe : sivri sinek
Necessary : zorunlu, gerekli
Organic : organik
Ozone layer : ozon tabakası
Paper bag : kese kağıdı
Pesticide : haşere ilacı, böcek ilacı
Plant : bitki / dikmek, ekmek
Pollute : kirletmek
Pollution : kirlilik, kirlenme
Proper : uygun, doğru
Protect : korumak
Public transportation : toplu ulaşım, toplu taşıma
Rainforest : yağmur ormanı
Rechargeable battery : şarj edilebilir pil
Recycle : geri dönüştürmek
Recycle bin : geri dönüşüm kutusu
Reduce : azaltmak
Renewable : yenilenebilir
Responsible : sorumlu
Reuse : yeniden kullanmak
Rise : yükselmek, artmak
Rubbish bin : çöp kutusu
Save : tasarruf etmek
Sea level : deniz seviyesi
Seed : tohum
Seperate : ayrı
Single-use : tek kullanımlık
Soil : toprak
Solar energy : Güneş enerjisi
Sort out : seçip ayırmak
Sunlight : güneş ışığı
Surface : yüzey
Take action : harekete geçmek
Take precaution : önlem almak
Temperature : sıcaklık, ısı
Threaten : tehdit etmek
Throw : atmak (çöp)
Trap : kapan, tuzak
Trash : çöp
Turn off : kapatmak, söndürmek (lamba)
Unplug : fişi prizden çekmek
Use up : tüketmek
Weather : hava durumu
Wind energy : Rüzgar enerjisi
Wood : odun