7 Sınıf İngilizce 10 Ünite Kelimeleri (Planet) ve Türkçesi

2019 2020 7. Sınıf İngilizce Dersinde Okutulan Kök-e Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 10. Ünitesi olan Planet Ünitesi kelime listesi ve bu kelimelerin Türkçe karşılıkları aşağıda liste olarak verilmiştir. 7 Sınıf İngilizce 10 Ünite Kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını çalıştıktan sonra yazını altında yer alan bağlantılara tıklayarak 7. Sınıf İngilizce Dersi ders kitabı cevapları 10. Ünite cevaplarına ulaşabilirsiniz.

7 Sınıf İngilizce 10 Ünite Kelimeleri

Appear : görünmek, ortaya çıkmak
Asteroid : asteroit, küçük gezegen
Astronaut : astronot
Blanket : battaniye
Break apart : parçalara ayrılmak
Celebrate : Kutlamak
Circle : çevresini / etrafını dolaşmak, daire
Close : yakın / kapalı, kapatmak
Comet : kuyruklu yıldız
Construct : inşa etmek, kurmak
Contain : içermek, kapsamak
Cosmic ray : kozmik ışın
Cost : mal olmak, …. fiyatında olmak
Crater : krater, çukur
Creature : yaratık
Crew : mürettebat, personel
Curious : meraklı
Damage : zarar vermek
Disaster : Felaket
Discover : Keşfetmek
Disintegrate : parçalara ayırıp dağılmak
Do one’s best : elinden geleni yapmak
Dust : toz
Dwarf : cüce, bodur
Evidence : kanıt, delil
Explore : keşfetmek, bulmak
Far : uzak
Feature : özellik
Flight : uçuş
Fuel : yakıt
Galaxy : galaksi
Go round : dönmek
Habitable : yaşanabilir, yaşamaya elverişli
Happen : olmak, meydana gelmek
Hold out : vermek
Homecoming : eve dönüş, yuaya dönüş
ice : buz
icy : buzlu
investigate : incelemek, araştırmak
Journey : Seyahat, yolculuk
Land : karaya ayak baskam, kara parçası
Launch : (roket, uzay gemisi) fırlatmak
Lead : neden olmak, öncülük etmek
Live : canlı (yayın) / yaşamak
Look like : benzemek
Meteor shower : meteor yağmuru
Meteor : meteor, göktaşı
Mission : görev, misyon
Moon : ay, uydu
Observe : gözlemlemek
Orbiter : uydu
Orbit : yörünge / yörüngede dönmek
Order : sıra, sıraya koymak / sipariş, sipariş vermek
Ordinary : sıradan, olağan
Planet : gezegen
Point : göstermek
Proof : delil, kanıt
Protection : koruma
Rediation : radyasyon
Ring : halka
Rocket engine : roket motoru
Rock : kaya
Rocky : kayalık, taşlı
Satellite : uydu
Scientist : bilim insanı
Search : araştırmak
Shiny : parlak
Signal : işaret etmek
Solar system : güneş sistemi
Solid : katı, sert
Space shuttle : uzay mekiği, uzay aracı
Space Station : uzay istasyonu
Spacecraft: uzay gemisi, uzay aracı
Spaceship : uzay gemisi
Space : uzay
Star : yıldız
Strange : tuhaf, garip
Surface : yüzey
Tail : kuyruk
Trip : seyehat, gezi
Universal : evren, kainat
Voyage : yolculuk, seyahat
Wonder : merak etmek